Tietosuojaseloste

Tämä on Tradehouse Beauty Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 31.03.2020. Asiakasrekisteri on Tradehouse Beauty Oy:n omaisuutta eikä sitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterinpitäjä

Tradehouse Beauty Oy
Y-tunnus: 2847443-5
info@tradehouse.fi

Bertel Jungin aukio 3
02600 Espoo

Rekisteristä vastaava henkilö

Tradehouse Beauty Oy +358405266761

Rekisterin nimi

Tradehouse Beauty Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriä käyttävät ainoastaan Tradehouse Beauty Oy:n työntekijät asiakkuuksien hoitamiseen. Kaikki rekisteriä käyttävät henkilöt on koulutettu rekisterin käyttöön, ja he kirjautuvat hallintaohjelmaan käyttäjänimellä ja salasanalla.
Tradehouse Beauty Oy:n asiakkaat ylläpitävät omia yhteystietoja verkkosivujen janeiredale.fi kautta tai muuten asioimalla asiakaspalvelun kanssa. Apellis.fi- sivuston maksutapahtuma on SSL-suojattu ja maksaminen tapahtuu checkout.fi palvelun kautta. Palvelu on maksulaitoslain siirtymäsäännöksen nojalla merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Palvelu on Checkout Finland Oy:n (y-tunnus 2196606-6) ylläpitämä palvelu ja Checkout Finland Oy on OPn omistuksessa. Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Tradehouse Beauty Oy:lle.

Rekisterin sisältämät tiedot

Kerättävät tiedot ovat nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), www -sivujen osoite, suoramarkkinointilupa. Lisäksi asiakasrekisteriin tallennetaan laskutustietoja ja muita asiakassuhteen hoitoa parantavia tietoja. Verkkokaupan käyttö- ja selaustietoja, päätelaitteen tunnistetietoja sekä tuotesuositus- ym. kohdennettuun sisältöön käytettyjä tietoja ja tunnisteita.

Rekisterin tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan

Tietojen luovuttaminen

Tradehouse Beauty Oy voi luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tarvittaessa myös viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikkatarkoituksiin. Hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietoja yhteistyökumppanien kanssa, jotta voimme paremmin tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Analytiikkatarkoituksiin käytetty tieto on aina anonymisoitua mahdollisuuksien mukaan.

Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Tietojen tarkastus, korjaus ja käytön rajoittaminen

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).